Istorija

Priešistorė

1990 m. iš JAV į Lietuvą atvyko pedagogės iš JAV, laisvo ugdymo idėjų skleidėjos, M. Montessori pedagoginės  sistemos žinovės. Pirmuosius montesori kursus Kaune, Pedagoginiame muziejuje vedė D. Petrutytė, prieškario metais buvusi pačios žymios italų pedagogės M. Montessori mokinė. Vida Čyžienė ir Sandra Virbašienė dirbo vienose pirmųjų, įsteigtų Lietuvoje, montesori grupių, su priešmokyklinio amžiaus vaikais.

1996 m. mokykloje – darželyje ,,Žemyna“, vadovaujant montesorininkėms Vidai ir Sandrai,   padedant entuziastingiems tėveliams buvo įsteigtos 2 montesori grupės ir 2 mišraus amžiaus pradinės klasės.

2008 m. Kaune vykstant švietimo įstaigų reorganizacijai, darželio – mokyklos ,,Žemyna“ pradinės klasės persikėlė į Kazio Griniaus vidurinę mokyklą, kurioje sužavėjo puikiai suremontuotos patalpos, demokratiški vadovai, geranoriškas pedagogų būrys, geras mokyklos mikroklimatas. Montesorinės mišraus amžiaus klasės ir Vidos Čyžienės ugdomąją veiklą gerai įvertino tais pačiais metais mokykloje atliktas išorės auditas.

Tačiau 2010 m. Švietimo ir mokslo ministerijai patvirtinus Netradicinio ugdymo koncepciją, dirbti su mišraus amžiaus mokiniais tokio tipo mokykloje atsirado kliūčių.

 

Pradinės mokyklos VšĮ ,,Būk savimi“ istorija

 

Todėl 2010 m. balandžio 26 d. tėvų iniciatyva ir visapusiška moraline, fizine, bei finansine pagalba buvo įregistruota nauja Viešoji įstaiga pavadinimu ,,Būk savimi“ (steigėjos Vida Čyžienė ir Sandra Virbašienė), kurioje iš karto buvo užregistruoti 6 mokiniai, nuo rugsėjo 1-osios mokėsi iš viso 13 mokinių, dirbo 2 mokytojos (Vida Čyžienė ir Rasa Žiaugaitė).

 

2011 m. Kauno miesto savivaldybė panaudos būdu suteikė mokyklai patalpas Ašigalio g. 23, buvusiose vidurinės mokyklos patalpose, 3 –iame aukšte, veikė 1 mišri montesori klasė, mokėsi 23 mokiniai, dirbo 3 mokytojos (Vida Čyžienė, Rasa Žiaugaitė ir Vilma Kiverienė), bei mokyklos finansinę ir ūkinę veiklą administruoti ėmėsi vienas iš buvusių tėvelių, verslo, ekonomikos, socialinio darbo specialistas – Tomas Budreika bei tapo trečiuoju mokyklos steigėju. Buvo pradėta organizuoti popamokinė veikla ir pailgintos dienos grupė.

 

2012 m. išleidome 1-ąją VšĮ ,,Būk savimi“ laidą, veikė jau 2 mišrios klasės ir mokinių skaičius padidėjo iki 33 mokinių, prisijungė studijavusi Londone montessori metodo specialistė Žaneta Bliucukė, dirbo 3 pagrindinės mokytojos ir 4 dalykų mokytojai.

 

2013 m. atsirado poreikis steigti priešmokyklinę klasę, kuriai vadovavo priešmokyklinio ugdymo ir anglų k. specialistė Ilona Paknienė. Mokykloje veikė 2 mišrios, viena priešmokyklinė klasės ir  mokėsi 39 mokiniai, dirbo 4 pagrindinės mokytojos ir 5 dalykų mokytojai. Pradėjome savanorystės patirtį: Urtės Lukošiūtės mama Lijana Lukošienė vadovavo dramos būreliui, VDU absolventai Ignas Gutauskas,  Paulius Garnys (projekto ,,Renkuosi mokyti“ dalyvis, psichologas), Linas Jokūbaitis, Eglė Ruchanskytė dirbo mokytojų padėjėjais, vadovavo futbolo, gitaros, ,,Virtuvės paslapčių“ būreliams. Mokykla drauge su Latvijos ir Estijos montessori  pedagogais startavo 2 –jų metų tarptautiniame NORD PLIUS projekte ,,Visos Baltijos spalvos“, kurio metu susipažino su kaimyninių šalių geografija, kultūra, istorija, tradicijomis, simboliais, turistinėmis vietomis, keliavo vieni pas kitus, dalinosi žiniomis, patirtimi.

 

2014 m. mokinių skaičius išaugo iki 63 mokinių. Veikė 2 mišrios, viena 1-a klasė ir priešmokyklinė klasė.  Prasidėjo Lietuvos Montessori asociacijos organizuojami ilgalaikiai respublikiniai montesori kursai, trukę 2 metus, kuriuos lankė 4 mūsų mokyklos pedagogai. Mokykloje dirbo puikūs specialistai tėveliai, dėstė anglų k., kūno kultūrą, vedė būrelius.

 

2015 – 2017 m.m. mokykloje išliko panašus mokinių skaičius. 2016 m. mentorės veiklos ėmėsi mokyklos steigėja, montesori mokytoja ekspertė Sandra Virbašienė. 2017 m. mokyklos vadovavimą perėmė pedagogė, VDU absolventė, doktorantė Indrė Vitkuvienė, tapo mokyklos direktore. Trys mokytojai: Indrė Vitkuvienė, Milda Vėbrienė ir Eglė Ruchanskytė pradėjo studijuosti Norvegijoje, Oslo Waterpark Montesori ugdymo kolegijoje 6-9 m. amžiaus tarpsnio pradinį ugdymą.

 

Nuo 2018  mokslo metų prie mokyklos pedagogų prisijungia montesori specialistė Ada Sieger, studijuojanti AMS Duhovka Montessori institute Prahoje 6-12 metų pradinį ugdymą. Mokykloje veiks: priešmokyklinė klasė, viena mišri 1-2 klasė , 3-ia klasė, 4-a klasė. Pagal poreikį individualią pagalbą mokiniams suteiks mokytoja asistentė.

2019 m. Kauno m. savivaldybė atsisako nuomoti patalpas Ašigalio g. 23, todėl mokykla nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. persikelia į patalpas Rotušės a. 23. Pradeda savo veiklą iš naujo nuo Mamos ir vaiko grupės iki priešmokyklinės klasės. Vaikus ugdo montesorinio ugdymo ir kitos patyrusios, vaikų mylimos pedagogės.