Būk savimi

,,Būk savimi” mokyklos pavadinimas

Mokyklos pavadinimas atspindi idėją, jog svarbiausias kiekvieno žmogaus tikslas gyvenime atrasti savo talentą, o tuo pačiu ir pašaukimą. Tik tuomet žmogus gali būti sėkmingas ir laimingas, kai užsiima mėgiama veikla. Todėl labai svarbu kuo anksčiau pažinti save, savo polinkius ir suprasti, kokiu būdu geriausiai galėtų prisidėti prie geresnės ir gražesnės ateities kūrimo.

Kadangi montesori pedagoginė sistema orientuota į individualizuotą ugdymąsi ir bendruomeniškumo puoselėjimą, tai visi mokyklos nariai, tiek mokytojai, tiek mokiniai, tiek tėveliai yra skatinami atskleisti savo sugebėjimus ir prisidėti prie mokyklos kūrimo, ugdymo proceso, džiugaus, saugaus buvimo, dalintis ir padėti vienas kitam, kartu veikiant patirti tikrą džiaugsmą. Tokiu būdu kiekvienam mokykla gali tapti patraukliais antraisiais namais.

Tik savo pačiomis geriausiomis savybėmis galime prisidėti prie bendros gerovės, todėl bendroje veikloje turime padėti vienas kitam jas atrasti, atskleisti ir puoselėti.

Mokyklos herbas

Mokyklos herbas – tai gyvybės medis, kurio šaknys – mokinių šeimos, nuo kurių priklauso visa mokyklos gerovė ir tvirtumas. Medžio kamienas, kurį apkabinę vaikai – mokykla, mokytojai. Didesnis vaikas veda už rankos mažesnį, tai vienoje klasėje besimokantys vysresni ir jaunesni mokiniai. Vyresnieji padeda jaunesniems įveikti problemas, paaiškina, moko, rodo gerą pavyzdį, jie padeda atsiskleisti, tarsi veda į priekį. Medžio kamienas kelia į šviesą šakas, ant kurių atversta knyga. Tai – mokslo žinios, kurias suteikia mokykla ir kurios padeda atrasti tiesą, moko mylėti, tikėti ir gyventi.