Mokytojų komanda

Priešmokyklinė montessori klasė

mokytoja: Vida Čyžienė

El. paštas: vida.cyziene@gmail.com

 

Kedro montessori klasė

Pagrindinė mokytoja: Lijana Lukošienė

El. paštas: lijanaluk@gmail.com

Pagrindinė mokytoja: Indrė Vitkuvienė

El. paštas: indrevitkuviene@gmail.com

Mokytoja – asistentė: Žaneta Bliucukė

El. paštas: zanetabliucuke@gmail.com

 

Akacijų montessori klasė

Pagrindinė mokytoja: Milda Vėbrienė

El. paštas: milda.vebriene@gmail.com

Mokytojas – asistentas: Justinas Visickas

El. paštas: justinas.visickas@gmail.com

 

Vyresniųjų montessori klasė

Pagrindinė mokytoja: Vilma Kiverienė

El. paštas: kiver.vilma@gmail.com

 

Dalykų mokytojai:

Anglų kalbos mokytoja Raminta Šarkauskienė

El. paštas: raminta001@gmail.com

Muzikos mokytoja Eglė Žegulytė

El. paštas: miglaegll@gmail.com

Kūno kultūros mokytojas Darius Daugininkas

El. paštas: d.daugininkas@gmail.com

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Indrė Vitkuvienė

El. paštas: indrevitkuviene@gmail.com