Dienos ritmas

Diena mūsų mokykloje atrodo taip:

7:30 – Mokykla atveria duris

Vienas iš mokytojų atrakina mokyklą, vaikai renkasi, atlieka savo pareigas klasėje, paruošia vaisių pertraukos stalelį.

 

 

8:30 – 12:00 – Montesorinės veiklos pradžia –  nepertraukiamas 3 val. darbo ciklas

Tai laikas, kurio metu vaikai integruotai mokosi lietuvių kalbą, matematiką, pasaulio pažinimą dirbdami su montesorinėmis ugdymo priemonėmis klasėje, individualiai ar mažomis grupėmis. Tai laikas, kai vaikas ugdo koncentraciją, susikaupimą savo darbe, stiprina mokymosi motyvaciją, norą pažinti ir mokytis paruoštoje montesorinėje aplinkoje. Darbo ciklo metu vaikai individualiai pasirenka ir gali turėti mažas vaisių ir daržovių petraukėles. 

 

12:00-12:30 – Veikla lauke

Vaikai didelę dalį laiko praleidžia patalpoje, todėl ypatingai svarbus yra kasdieninis laikas lauke nepriklausomai nuo oro sąlygų. Tai įvairių žaidimų bei tyrinėjimų lauke laikas kartu su klasių mokytojais. 

12:30-13:00 Pietūs

Vaikai patys dengia stalą ir pietauja kartu, stengiantis tuo pačiu ugdyti valgymo kultūrą, neskubėjimą. 

 13:00-15:00 – Dalykų pamokos

Anglų k., tikybos ar etikos, muzikos, kūno kultūros ir dailės pamokos vyksta popietiniu laiku.

 nuo 15 iki 18 val. – Pailgintos grupės laikas

Vaikai, kurie lieka pailgintoje grupėje kartu leidžia laiką mokyklos patalpose ir lauke. Veiklos pritaikytos vaikų tarpusavio bendravimui ir bendradarbiavimui, santykio kūrimui, pagarbos aplinkai ir kitam puoselėjimui.