Mokyklėlės tikslai

Pagrindinis tikslas

Laikantis humaniškumo, demokratiškumo ir individualaus darbo principų suburti vaikų, tėvų ir pedagogų bendruomenę, kurią vienytų bendros vertybės ir siekiai.

 Mokyklos pavadinimas ir šūkis ,,Būk savimi“ reiškia, kad čia visi mes ieškome, kaip kūrybiškai save išreikšti, siekiant bendrų ugdymo tikslų, kad galėtume drauge nuveikti daug gero ir gražaus.

Kiekvienas žmogus – vertas pagarbos ir įsiklausymo.

Čia džiaugiamės dideliais  ir mažais atradimais kalbos, mokslo, meno, sveikatos ir sporto srityse, mokomės bendrumo jausmo, tobulėjame kiekvienas kaip individuali asmenybė, drauge mėgindami įveikti problemas ir sunkumus.

Turime unikalią galimybę – kurti savo svajonių mokyklą.

Mokyklos išskirtinumas

  • Montesori pedagoginės sistemos taikymas
  • Didelis dėmesys savarankiškumo ir atsakomybės ugdymui
  • Krikščioniškųjų vertybių puoselėjimas
  • Individualus darbas su tėvais ir vaikais
  • Mokymasis pagarbos vienas kitam
  • Galimybė jaunesniems mokytis iš vyresnių
  • Galimybė laisvai pasirinkti pageidaujamą veiklą ir atsiskaityti už atliktą darbą tiek individualiai, tiek grupėmis
  • Atviros pamokos tėvams
  • Mokykloje vyksta įvairi popamokinė veikla, veikia prailgintos dienos grupė