Montesori asociacija

Mokytoja Vida Čyžienė yra Lietuvos M. Montessori asociacijos tarybos narė, aktyviai dalyvavusi Montesori ugdymo koncepcijos, pripažintos Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos, kūrime ir tobulinime.

Daugiau apie Lietuvos montesori asociaciją, jos veiklą ir švietimo bei ugdydmo įstaigas, taikančias montesori ugdymo sistemą ar atskirus jos elementus, skaitykite oficialioje asociacijos interneto svetainėje.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone