Mokyklos išskirtinumas

Montesori pedagoginės sistemos taikymas

Galimybė jaunesniems mokytis iš vyresnių

Krikščioniškųjų vertybių puoselėjimas

Pagarbos vienas kitam mokymasis

Galimybė stebėti vaikų veiklą. Mokykloje vyksta įvairi popamokinė veikla, veikia prailgintos dienos grupė

Individualus darbas su tėvais ir vaikais

Didelis dėmesys savarankiškumo ir atsakomybės ugdymui

Galimybė laisvai pasirinkti pageidaujamą veiklą ir savaip suplanuoti dienos darbus.

Mokyklos išskirtinumas

Montesori pedagoginės sistemos taikymas

Galimybė jaunesniems mokytis iš vyresnių

Krikščioniškųjų vertybių puoselėjimas

Pagarbos vienas kitam mokymasis

Galimybė stebėti vaikų veiklą. Mokykloje vyksta įvairi popamokinė veikla, veikia prailgintos dienos grupė

Individualus darbas su tėvais ir vaikais

Didelis dėmesys savarankiškumo ir atsakomybės ugdymui

Galimybė laisvai pasirinkti pageidaujamą veiklą ir savaip suplanuoti dienos darbus.